Ber om 960 millioner

Sparebanken Vest er den eneste som vil ha penger fra statens nye bankpakke.