Siemens går djupare i Noreg

Siemens-konsernet kjøper Bennex Group, med 100 tilsette i Bergen. Kjøpet skal styrkje Siemens som undervass-teknologi-selskap.