De store sentrene taper for de små

De mindre kjøpesentrene i utkantene har den største omsetningsøkningen. I sentrum og i Åsane taper kjøpesentrene markedsandeler.