Regjeringen dekker skattetap

Regjeringen gir kommunene 1 milliard kroner mer i frie inntekter, og legger også inn kompensasjon for tapte skatteinntekter.