Storkontrakt til Bergen Group

Bergen Group skal bygge et avansert flerbruksskip for utbygging og oljefelter til havs.