Orkla selger kraftverk i Salten og Bremanger

Orkla-konsernet selger kraftanleggene i Salten og Bremanger. Bakgrunnen er at kraftverkene har vilkår under hjemfallsretten og dermed på sikt vil måtte tilfalle offentlige selskaper.