Krevende å selge boligen selv

Fra nyttår kan boligselgere selv annonsere på Internett. Kjøperens stilling blir svekket i bolighandler uten megler, mener Help Forsikring.