Rentekutt i Sparebanken Vest

Sparebanken Vest setter ned renten på utlån og innskudd med inntil 0,50 prosentpoeng.