Berge Gerdt Larsen vant delvis frem

Den sivile skattesaken mot investoren går mot slutten. Nå varsler advokaten betydelige erstatningskrav.

Publisert Publisert

MOT SLUTTEN: Dommen markerer at det går mot avslutning av skattesakene som dannet grunnlaget for straffesaken mot Berge Gerdt Larsen. Sakskomplekset har pågått i ti år. Foto: Elias Dahlen

  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

I dag kom dom i Borgarting lagmannsrett hvor domstolen gir Larsen delvis medhold i den sivile skattesaken.

Larsen blir tilkjent saksomkostninger.

Gulating lagmannsrett har tidligere frifunnet Berge Gerdt Larsen på alle punkter i straffesaken.

– Larsen er nå frifunnet både etter strafferettslige og privatrettslige beviskrav. Det er lagt voldsomme ressurser ned i sakskomplekset, både fra statens og skattyters side. Det er betenkelig at en etterforskning som har pågått i over ti år både hos politiet og på skattekontoret, ender med dette, sier advokat Hugo Matre i Advokatfirmaet Schjødt AS i en pressemelding.

Mot avslutningen

Dommen markerer at det går mot avslutning av skattesakene som dannet grunnlaget for straffesaken mot Berge Gerdt Larsen. Matre peker på at de nå ser fremover.

– Nå går man inn i en prosess med erstatningssakene etter frifinnelsen høsten 2016, hvor erstatningsbeløpene er varslet å bli betydelige, skriver han i meldingen.

– Vil gjennomgå dommen

Juridisk direktør i Skattedirektoratet, Jan Munthe Magnus, opplyser at retten er delvis enig i statens vurdering av saken.

– Når det gjelder utbyttespørsmålet er ikke retten enig med oss. Vi vil gjennomgå dommen for å se om det er grunnlag for eventuelt å anke det forholdet hvor lagmannsretten er uenig i vårt vedtak.

Han understreker at Skattedirektoratet ikke har noen prestisje i saken.

– I de fleste skattesaker går det raskt å få avgjort en sak, men i tunge og komplekse saker, krever det bruk av store ressurser og ofte rettslige prosesser både i utlandet og i Norge. Det er viktig at vi også tar opp komplekse saker, på tross av at dette krever store ressurser og tar lang tid.

Publisert