Henrik Lie-Nielsen startar milliard-satsing i Bergen

Suksessgründeren i Bergen vil ha vekstbedrifter til å verta rakettar, og startar investeringsselskap med ein halv milliard i potten. Men det er berre starten, trur Henrik Lie Nilsen.

Publisert:

TEKNO-FRAMTID: Teknologi er ein av dei viktigaste vekst- og endringsdrivarane i dei fleste bransjar i tida framover, meiner Henrik Lie-Nielsen.– Med utgangspunkt i dette vil me investera i andre sektorar. Berre sjå korleis finansbransjen har vorte snudd opp ned. Det har så vidt byrja, seier it-gründeren. Foto: PAUL SIGVE AMUNDSEN (ARKIV)

– Me treng å byggja større verksemder i Bergen. Då er det utruleg viktig å få folk ned frå kvar si tue og samarbeida om større prosjekt, fortel it-gründeren til BT.

Resultatet er eit heilt nytt investeringsmiljø med base i Bergen, Tripod Capital Collective (Tripod). Satsinga vart først omtalt i Dagens Næringsliv sundag.

Saman med finansmann Harald Mowinckel Troye (57) har Lie-Nielsen (39) gått saman med ein rekke profilerte gründerar og forretningsfolk for å satsa på vekstbedrifter som treng kapital og erfaring til å veksa seg endå større.

– I staden for at éin og éin går inn med ein million her og ein million der, trur eg at me kan løfta både 10, 20 og 30 millionar om me samarbeider betre.

Trur på to milliardar

Lie-Nielsen veit kva han snakkar om. For åtte år siden stod han på lista over byens unge og lovande. Sidan har han skapt minst 120 nye arbeidsplassar i Bergen, skreiv BT i 2013. I løpet av sin relativt korte karriere har han altså bygd opp fleire teknologibedrifter med stor suksess, mellom anna it-selskapet Reaktor som vart seld til svenske Knowit, og sidan den digitale rekneskapstenesta Bookkeeper.no.

Sistnemnde hadde i fjor ein omsetnad på 117 millionar kroner, og etter salet av Reaktor skal Nielsen ha fått ein vinst på 50 millionar kroner.

Tripod er ikkje noko fond, men ei samling av menneske med investerbar kapital. Drygt ein halv milliard kroner skal vera på bordet for satsingar på selskap som syner potensial til rakettvekst.

Les også

Slik lykkes du som gründer

– Etter kvart håpar me å få med oss to milliardar i året som kjem. Det er plass til fleire i miljøet vårt, seier Lie-Nielsen.

Han trur det handlar om å få tak på dei rette folka som har samsvarande interesser, og lokka folk ned frå satsing på eigedom og aksjar, og over til produkt og folk.

– Poenget er å setja rakettmotor på verksemder som har eit produkt som allereie verkar, men som treng hjelp med nettverk, kompetanse og pengar. Alle i vårt nettverk har vore med å starta opp noko frå ingenting, til å ha fleire hundre tilsette.

– Mange med kapital vel aksjar eller eigedom for plassering. I kva grad er du lei av at Bergen er vorte ein såkalla filialby?

– Det er iallfall trist viss Bergen berre skal verta nokre provinskontor av store verksemder som vert drivne frå Oslo eller utlandet. Dette er eit forsøk på å skapa noko større, òg her, og kanskje får me draghjelp frå staten om dei vrir på skatteinsentiva.

Les også

Tenåringsgründer Henrik Lie-Nielsen sel gullkalven

Vil skapa arbeidsplassar

Mellom investorane som allereie har bunde seg til masta, finn me Helge Hannisdal og Jan Åge Skaathun frå Itslearning. Ein annan, ifølgje DN, er Roald Brekkhus, som selde PSWinCom til børsnoterte Link Mobility for nokre år sidan.

Hannisdal (41) har jobba mykje med bedrifter og gründerar i såkalla tidlegfase. No var tida inne for å satsa på dei som allereie er godt i gang.

Les også

Itslearning blir størst i Europa

– Eg ser behovet for at nokon lyfter den neste viktige fasen, der arbeidsplassane faktisk vert skapt. Og det skjer i vekstbedriftene. Dette er eit veldig bra initiativ for å støtta opp under det, og noko eg har hatt lyst til å gjera ei stund, seier Hannisdal til BT.

VEKST: Helge Hannisdal, ein av gründerane frå Itslearning, er ein av dei sentrale investorane i det nye investeringsmiljøet Tripod i Bergen. Foto: RUNE SÆVIG (ARKIV)

Han har ikkje talfesta kor mykje kapital han vil gå inn med i fellesskapet, men at kvart einskilde selskap vil leggja til grunn ei konkret vurdering.

Taktikken er allereie etablert, og Hannisdal syner til bergenske Ticketco som har hatt stor suksess med sine digitale billettløysingar, som eit godt døme.

– Der har me putta inn ein del tusen timar, pluss ein del millionar kroner.

Les også

Foreslår borgerlønn til alle

– Må vera «hands on»

Advokatkontoret Thommessen i Bergen er med i Tripod-satsinga. Dei stiller lokale på 600 kvadratmeter til disposisjon for selskap som er utvalde for «rakettforsking». Planen er at Lie-Nielsen og andre forretningsfolk skal sitja saman med verksemdene for å få dei til topps.

– Der vert dei verande i seks til 12 månadar, slik at me saman kan leggja ein plan og dra på for å skapa vekst. Utan at ein er «hands on», er det vanskeleg å få til ein ordentleg suksess, trur eg.

I tillegg vil både Sparebanken Vest og revisjons- og konsulentselskapet PwC vera representert, ifølgje DN.

Ved at Nielsen og co. går inn på eit stadium der verksemder allereie har vist potensial, unngår dei den mest kritiske fasen for gründerar, som er sjølve oppstartsfasen. Her er det mange som går ad undas, og risikoen for å gå inn med såkornkapital er skyhøg.

– Me skal ikkje vera noko alternativ til såkorninitiativ som Innovasjon Norge, Nyskapingsparken eller Connect. At risikoen er lågare i vår satsing, håpar me skal lokka fleire til å hiva seg på.

Publisert: