Seks tiltalt for gigantisk skattesvindel i Tyskland

Seks forretningsfolk står for retten i Tyskland, tiltalt for skattesvindel til en verdi av 250 millioner euro eller nesten to milliarder kroner. En av de seks har sagt seg skyldig.