Rentedommen er klar

Den siste tidens uro i verdensøkonomien har skapt hodebry for sentralbanksjef Øystein Olsen.