• UNISON APPLAUS: - Flinke folk koster! Flinke folk koster! Flinke folk koster! ropte Kjetil Rekdal i Politiets Fellesforbund fra talerstolen forrige uke. Nå har de streikende i Unio Kommune gått tilbake i jobb igjen, mens Unio Stat trapper opp streiken torsdag.

Trapper opp streiken

Flere politifolk, forskere og skatterevisorer streiker fra torsdag morgen.