Det var knyttet store forventninger til hva ESB-sjef Mario Draghi ville si på pressekonferansen torsdag ettermiddag. Han bekrefter her at det vil bli et program for oppkjøp av statsgjeld i eurosonen.

— Det er ingen grunn til å frykte at euroen vil forsvinne. Den er her for å bli, sier Draghi.

ESB sier de vil kjøpe obligasjoner med opptil tre års løpetid. På den måten skal lånekostnadene til de kriserammede landene Spania og Italia presses ned.

Draghi bekreftet på pressekonferansen at ESB ikke setter noen begrensing på omfanget - det var akkurat dette markedet var spent på - om han ville si ordet «ubegrenset». Det gjorde han altså.

Draghi understreket at banken vil holde seg strengt innenfor sitt mandat og vil stille klare betingelser overfor landene. Det vil i praksis si at de må inngå klare avtaler om budsjettdisiplin og kutting av offentlig utgifter, i tråd med redningsplanen som Hellas har inngått.

ESB vil hver uke offentliggjøre hvor mye de kjøper for.

Tyskland sa nei

Den europeiske sentralbanken har fra før kjøpt statsobligasjoner for 1.500 milliarder kroner fra Hellas, Irland, Portugal, Italia og Spania.

Tysklands myndigheter har vært kritiske til at ECB skal begynne med oppkjøp av statsgjeld. Kritikere mener det i praksis dreier seg om «å trykke penger», og regjeringen i Tyskland frykter at strategien vil føre til høy inflasjon.

Draghi fortalte på pressekonferansen at det var én representant som hadde stemt imot - og at forsamlingen selv kunne gjette hvem det var.

Den tyske sentralbanksjefen Jens Weidmann sitter i ESBs råd og ble raskt pekt ut av pressekorpset, selv om Draghi ikke sa dette ordrett.

- Viktige tiltak

Øystein Dørum i DnB Markets mener Draghi innfridde.

— Det var viktig at han bekreftet at de vil kjøpe korte statslån og at han ikke satt noen øvre grense. Men han satte betingelser, oppkjøpene vil skje dersom et land søker om nødlån og får innvilget nødlån og dermed godtar de betingelsene som EU setter, sier han til Aftenposten.no.

Dørum sier det var viktig at han sa at ESB vil stille likt som andre långivere og ikke kreve å bli prioritert fremfor andre.

— Hvis ESB hadde krevd å stille i køen foran andre kreditorer så ville ingen private aktører kjøpt obligasjoner.

Dørum mener Draghi ikke vesentlig mye lenger enn tidligere, når han har sagt at han er klar til å gjøre alt for å redde euroen.

- Når ESB sier at de vil kjøpe ubegrenset, så trenger de ikke å kjøpe så mye. Da blir markedet beroliget og så vil markedet kjøpe selv.

— Er dette nok til å hjelpe problemlandene, som Spania og Italia?

— Det vil trolig hindre at rentene til Spania og Italia spinner av gårde, det er viktig i forhold til å holde rentene under kontroll. Men dette er betinget av at landene gjør jobben sin, de må innfri politisk, sier Dørum.

Renten i ro

ESB halverer samtidig sin vekstprognose for eurosonen og anslår at økonomien i de 17 eurolandene vil krympe med 0,4 prosent i inneværende år. I juni spådde banken at økonomien ville krympe med 0,1 prosent.

Neste år spår ESB en vekst på 0,5 prosent i eurosonen, en halvering av prognosen fra juni da de spådde en vekst på 1,0 prosent.

Banken spår samtidig en inflasjon på 2,5 prosent i eurosonen i år, mens den forrige prognosen lød på 2,4 prosent. Neste år tror banken at prisveksten blir på 1,9 prosent, ikke 1,6 prosent som de spådde for tre måneder siden.

ESB besluttet tidligere torsdag å holde sin styringsrente uendret på rekordlave 0,75 prosent.

Banken kunngjør samtidig at innskuddsrenten fortsatt vil være på 0, noe den ble satt til i juli i et forsøk på å få bankene til å sette sine penger i andre banker i stedet.

ESB begrunner sin beslutning om å holde utlånsrenten uendret med at inflasjonen i flere euroland økte fra 2,4 prosent i juli til 2,6 prosent i august. Den europeiske sentralbanken har et inflasjonsmål på 2,0 prosent.