— Finanskrise og ekstremvær skaper økt usikkerhet om priser og tilgang på mat. Med denne avtalen ønsker vi sammen med Verdens matvareprogram å skape større trygghet og forutsigbarhet, sier utviklingsminister Heikki Holmås (SV).

Holmås undertegnet avtalen sammen med WFPs leder Ertharin Cousin.

— For tredje gang på ti år er 15 millioner mennesker rammet av sult i Sahel-beltet i Afrika. Kvinner og barn lider mest, sier Holmås.

100 millioner får hjelp

Utviklingsministeren mener WFP gjør en uvurderlig innsats i kampen mot sult og feilernæring.

Verdens matvareprogram er verdens største humanitære organisasjon. FN-organisasjonen distribuerer årlig mat, matkuponger og kontanter til om lag 100 millioner mennesker verden over.

Norge har også tidligere støttet organisasjonen gjennom årlige avtaler, og i tillegg støtter Norge WFP gjennom FNs nødhjelpsfond. Denne støtten var på om lag 100 millioner kroner i 2011.