— Handelsbanken vokste både i privatmarkedet (11 prosent utlånsvekst) og bedriftsmarkedet (3 prosent utlånsvekst) i 2011. Totalt har banken nå lånt ut 171 milliarder kroner i Norge. I privatmarkedet har banken på fem år nær doblet sin størrelse, skriver administrerende direktør Dag Tjernsmo i en pressemelding.

Den svenske bankens norske avdeling går nå inn i sitt tiende år på rad som Norges fjerde største bank, målt etter forvaltningskapital.

Til tross for bare en liten nedgang i de samlede inntektene, tjente banken mye mindre i fjor enn rekordåret før.

Handelsbanken måtte blant annet notere seg fire ganger så mye i tap i fjor, sammenlignet med 2010.

— 2011 var i Norge et krevende bankår med tøff konkurranse og lavere marginer på utlån. 4. kvartal 2011 viser en noe mer positiv utvikling på inntektssiden, kommenterer Tjernsmo.

Svenska Handelsbanken kjøpte på 1990-tallet opp Oslo Handelsbank, Stavangerbanken og Bergensbanken, som dannet grunnlaget for det som idag er Handelsbanken Norge.

Handelsbanken Norge
I millioner norske kroner 2011 2010
Sum inntekter 2468 2581
Tap -335 -84
Driftsresultat 1070 1611