Torsdag utløper fristen for å være med på en slik frivillig gjeldsordning. Kreditorene må gå med på å slette rundt 100 milliarder euro (750 milliarder NOK) av statsgjelden som totalt er på 350 milliarder euro (2600 milliarder NOK).

Det er uvisst om tilstrekkelig mange av kreditorene vil gå med på dette.

«Konkurs»

Gjeldsavtalen med de private långiverne er én av bærebjelkene i den nye redningspakken for Hellas på 130 milliarder euro (ca. 1000 mrd. kr) som eurolandene godkjente for et par uker siden.

Uten en gjeldsavtale på plass får ikke Hellas utbetalt nye kriselån fra EU og Det internasjonale pengefondet (IMF).

Landet vil ikke ha penger til å betale 14,5 milliarder euro (110 mrd. kr) i statsgjeld som forfaller 20. mars. Hellas kan i praksis være «konkurs».

Børsfall

Europeiske bankaksjer og børser falt på grunn av den nye usikkerheten om en gresk gjeldsavtale. Det samme gjorde børsene i Asia og USA. Bekymringene rundt en gresk konkurs har den siste tiden avtatt noe, men tirsdag var frykten tilbake i markedet.

I dag fortsetter fallet. Klokken 0740 var bildet slik:

  • MSCI-indeksen for hele Asia hadde falt med 0,81 prosent.
  • Nikkei 300-indeksen i Tokyo hadde falt med 0,73 prosent.
  • Hang seng-indeksen i Hong Kong hadde falt med 0,77 prosent.
  • I Kina hadde CSI-indeksen falt med 0,38 prosent.