Dette rådet gir Verdensbanken og en kinesisk tankesmie i en rapport som legges frem mandag. Innholdet ble lekket til mediene i forrige uke.

Kina trues av en økonomisk krise dersom det ikke blir gjennomført langsiktige reformer. Skyteskiven for kritikken er de store statsbedriftene.

Statsstøtten og særbehandlingen disse bedriftene får, må begrenses. Ellers kan dette påvirke Kinas fremtidige muligheter negativt.

Det er én av konklusjonene i rapporten China 2030 . Rapporten er ment som et innspill til den nye generasjonen ledere som er ventet å overta styringen av landet i høst.

Nye kommunistledere

Forslaget om å begrense de store statsbedriftenes betydning bryter helt med hvordan landets økonomi er skjøttet under den nåværende lederen Hu Jintaos ti år ved makten. Statsbedriftenes innflytelse har økt under hans styre.–  Disse bedriftene har hatt et formål tidligere, men nå står Kina ved et veiskille, sier Christer Ljungwall.

Han er dosent ved danske Copenhagen Business School.

Selskapene er ikke tilstrekkelig effektive, de må reformeres, ellers klarer ikke Kina å ta steget til å bli en mer utviklet økonomi, hevder han.

Negativ avkastning

Ljungwall inngår i en forskergruppe i den kinesiske tankesmien Unirule som er kommet frem til et forbausende resultat:

Landets statsbedrifter ga mellom 2001 og 2009 en gjennomsnittlig avkastning på egenkapitalen på minus 6 prosent.

Ifølge regnskapene tjente de statlige selskapene i disse årene ca. 5000 milliarder kroner. Men uten støtte fra staten, som fri tilgang på arealer og billige lån (gjennomsnittlig rente på 1,6 prosent i stedet for en markedsrente på 4,7 prosent), så virkeligheten verre ut.

Ineffektive

Mangelen på effektivitet var slående:

–  De statlige selskapene er dyre for Kina med alle sine støtteordninger og uteblitte inntekter. Ledelsen er fullt innforstått med problemene. Men dette er noe den har skjøvet foran seg. Det positive er at saken nå kan bli løftet opp på et synlig nivå, sier Ljungwall.

Det handler ikke om et akutt økonomisk sammenbrudd, men om en ineffektivitet som jo lenger den pågår, kommer til å spre en verre lammelse i samfunnsøkonomien.

–  Hvordan ledelsen handler nå, avgjør hvordan Kinas økonomi ser ut over 25-30 år, sier Ljungwall.

Gradvis endring

Han venter ingen umiddelbar omlegging av den økonomiske politikken. Det handler snarere om gradvis forandringer som kan ta minst fem år.

I Verdensbankens rapport advares Kina mot å havne i samme vanskelige stilling som Brasil og Mexico gjorde da de nådde et bestemt inntektsnivå.

Lavere vekst

Kinas økonomiske vekst i 2012 kommer ifølge enkelte analytikere til å bli på rundt 8 prosent og kanskje synke under 7 prosent fra og med 2013.

Det er fortsatt eksepsjonelt høye tall, men betydelig lavere enn de over 10 prosent i året som den kinesiske økonomien har vokst med i gjennomsnitt de siste 30 årene.

torbjorn.petersson@aftenposten.no