• ROSER BANKENE: Styreleder Øyvind Lavik hos kjøttforedlingsbedriften H Brakstad Eftf. i Godvik skryter av DNB som oppdaget svindelen, og hans egen bank, Handelsbanken, for god oppfølging i ettertid. Nå er sikkerheten ytterligere skjerpet.

Kontoen tappet for 740.000 kroner

Øyvind Lavik fikk telefon om at fremmede hadde tappet bedriftens nettbank. Ifølge finansnæringen stoppet bankene i fjor slik svindel for flere hundre millioner kroner.