Trugar med rettssak mot oljeboring

Fiskarane kan gå til rettssak mot staten for å stogge oljeboring i gyteområdet til silda.