Orkla selger Elkem for 12 milliarder

Orkla selger Elkem til det kinesiske selskapet Bluestar for to milliarder dollar – om lag tolv milliarder norske kroner.