• PLAN PÅ VENT: Områdeplanen for Mindemyren er en av planene byråd Filip Rygg innrømmer tar altfor lang tid. - Vi har fått en drøss innsigelser som forsinker prosessen. I mellomtiden ser vi at folk er begynt å bygge der. Vår bekymring er at halve området er bebygd før planen er klar, sier Rygg. ILLUSTRASJON: BERGEN KOMMUNE

Bergen på bunn – Fjell på topp

Fjell kommune får mest ros i Bergen næringsråd sin undersøkelse om behandling av byggeplaner. Bergen kommune havner på bunnen.