Det er den amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs og de danske pensjonsfondene ATP og PFA som står bak innsprøytningen. Seniorøkonom i Sydbank, Jacob Pedersen, mener summen med friske penger kan løfte Dong opp til å bli en aktør på den nordeuropeiske energiscenen. En børsnotering av selskapet er også nå mer realistisk.

— Investeringen er viktig i gjenreisingen av Dong. Den bidrar til å styrke kapitalgrunnlaget, som har blitt tynt etter massive investeringer i blant annet vindenergi. Nå kan selskapet endelig begynne å tjene penger for alvor igjen, sier Pedersen til Ritzau.

Dong Energy produserer, distribuerer og handler energi og tilknyttede produkter i Nord-Europa. Selskapet som har hovedkontor i Danmark, har 7.000 ansatte og omsatte for 67 milliarder kroner i 2012.

De tre partnerne er enige om at Dong skal børsnoteres når forutsetningene er til stede. Skjer ikke dette før 2018, kan de nye investorene selge aksjene sine tilbake til staten etter avtalte vilkår. Ifølge avtalen vil Goldman Sachs eie 19 prosent av selskapet, mens ATP får 5 prosent og PFA 2 prosent. Den danske statens andel reduseres fra 81 prosent til 60 prosent. Gjennomføringen av avtalen forutsetter at den godkjennes politisk og av relevante konkurransemyndigheter.