Oljeindustriens Landsforening (OLF) og fagforbundene ble onsdag innkalt til møte hos Riksmekleren for å prøve å finne en løsning på streiken som nå har vart i elleve dager.

Både arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden var positive idet møtet startet, og begge sider hadde flere forslag til løsninger. Samtidig understreket begge parter det at det fortsatt er grenser for hvor langt de ønsker å strekke seg.

Det store stridsspørsmålet er pensjonsrettigheter. Fagforbundene krever å få beholde tilleggspensjonen fra fylte 62 år, mens OLF mener de ikke har mandat til å inngå pensjonsavtaler utover reglene for avtalefestet pensjon.

Streiken rammer 15 prosent av norsk olje— og gassproduksjon. Arbeidsgiversiden mener den fører til et inntektstap på 200 millioner kroner dagen. Fagforbundene på sin side mener selskapene og samfunnet ikke taper på at oljen blir liggende framfor å bli pumpet opp. (©NTB)