Det er i tråd med aktors påstand. Nerdrum er også dømt til å betale 10.000 kroner i sakskostnader.

— Dommen er helt gal, sier Nerdrums forsvarer Pål Berg.

Han vurderer nå å anke straffeutmålingen.

Kunstmaleren sto tiltalt for å ha solgt malerier for 14 millioner kroner i utlandet i perioden 1998-2002 uten å ha ført inntektene opp på selvangivelsen.

Nerdrum ble i Oslo tingrett i august i fjor dømt til to års ubetinget fengsel.

Penger i bankboks

I ankesaken i Borgarting lagmannsrett skjerpet aktor Asbjørg Lykkjen sin påstand. Mens hun i tingretten la ned påstand om fengsel i to år, la hun på ti måneder i sin påstand i lagmannsretten.

— Formålet har vært å unndra beskatning. Det er skjerpende, selv om Nerdrum gjorde dette av frykt for fremtidige erstatningskrav, sa Lykkjen.

Nerdrums forsvarer, Pål Berg, ba om full frifinnelse.

Sentralt i saken er bilder Nerdrum malte, der malingen begynte å renne. Det førte til at han måtte erstatte bildene eller male dem om igjen. Nerdrum solgte bildene gjennom et galleri i USA, og penger han fikk for maleriene ble oppbevart i en bankboks i Østerrike.

Ifølge maleren ble de etter avtale med gallerieieren plassert der for å være tilgjengelig dersom det kom erstatningskrav fra kjøpere av bilder som var ødelagt.

- Ryktet mitt ødelagt

— Jeg gjorde en muntlig avtale om dette. Pengene skulle være i bankboksen i fem år, så ble de sendt til meg som lønn og til beskatning, forklarte Nerdrum i retten.

I alt dreide det seg om sjekker på 900.000 dollar. Aktoratet mener pengene ble lagt i bankboksen for å unndras beskatning.

Under ankesaken i Borgarting lagmannsrett sa Nerdrum at dommen i Oslo tingrett har ødelagt ryktet hans.

— Jeg har ikke solgt noe på ett år. Rykte er farlige greier, sa han.

Han erklærte seg ikke skyldig og sa at han har betalt den skatt han skal betale.