• HÅVER INN: Siden oppstarten i 2001 har Joachim Høegh-Krohn og Argentum i snitt hatt årlig avkastning på 15,9 prosent. FOTO: VEGAR VALDE

Argentum med rekordgevinst

Det statlige fondsinvesteringsselskapet Argentum fikk et årsresultat på 286 millioner i fjor. Utbyttet til Staten de tre siste årene er på 796 millioner.