Etter flere år med moderat utvikling i hvor mye vi sier vi skal bruke på julegaver, ser det i år ut til at det blir et kraftig hopp. Ifølge en undersøkelse fra TNS Gallup skal nordmenn bruke 9360 kroner på årets julehandel, hvorav gaver utgjør 5825 kroner. Budsjettet på gaver har økt med 1000 kroner sammenlignet med i fjor, mens forbruket på mat, pynt og klær står stille.

Av mennene som sier de skal bruke mer på årets julehandel, svarer halvparten at det er partneren som skal få mer i år. Og det er ikke bare gode forhold i norsk økonomi som bidrar til å øke gavebudsjettet. Dårlig tid og høyt stressnivå gjør at betalingsvilligheten øker.

— Alle har nok erfart at når tiden blir en knapphetsfaktor, er det lettere å lukke øynene for prisen. Her har menn mer å hente enn kvinner. Stikkordet for julehandel med økonomisk kontroll er planlegging, sier forbrukerøkonom Christine Warloe i Nordea.

De dyreste gavene ser ut til å havne under juletrærne på Vestlandet.— Julegavebudsjettet for vestlendinger er mer enn 30 prosent høyere enn landsgjennomsnittet. I snitt har de et gavebudsjett på 7760 kroner, sier Warloe.