Det skandinaviske flyselskapet avsluttet regnskapsåret 2012 med et underskudd før skatt på 1,3 milliarder svenske kroner (1,1 mrd. kr).

Underskuddet var ventet. SAS har belastet regnskapet med 1,4 milliarder svenske kroner i engangs— og omstruktureringskostnader.

Kutter kostnadene

Etter å ha sikret nye lån og garantier fra eierene og bankene, inngåtte avtaler med fagforeningene om å redusere bemanningen med ca. 800 årsverk og vedtatt salg av virksomheter, blant annet Widerøe, regner SAS å gå med et lite overskudd i regnskapsåret 2012-13.

— Første kvartal 2013 (november-januar) blir sesongmessig svært svakt, skriver SAS-sjefen Rickard Gustafson i årsrapporten.

SAS har i år innført avvikende regnskapsår som løper fra november til oktober. Derfor omfatter regnskapsåret 2012 bare ti måneder (januar-november).

Tøft for de ansatte

Den nye runden med oppsigelser og innsparinger har vært tøffe for de ansatte i flyselskapet.

Sykefraværet hos danske kabinansatte i SAS har skutt i været etter gjennomføringen av den omfattende spareplanen i flyselskapet.

Første kvartal 2013 (november-januar) blir sesongmessig svært svakt. SAS-sjef Rickard Gustafson

Sykefraværet har ligget mellom 30 og 40 prosent høyere enn vanlig på denne tiden av året.

– Det har vært en voldsom økning, sier Helge Thuesen, leder av de danske kabinansattes forening CAU, til Danmarks Radio nyhetsredaksjon (DR Nyheder).

Flere passasjerer

Passasjerinntektene økte med 5,6 prosent.

Omsetningen i timånedersperioden januar-oktober var på 3,9 milliarder svenske kroner (3,3 mrd. kr).