Rapporten ble lagt fram på en likestillingskonferanse i Paris mandag, i regi av industrilandenes organisasjon OECD. Arbeidsminister Anniken Huitfeldt var blant paneldeltakerne på konferansen, som samlet regjeringsmedlemmer, næringslivs— og fagforeningsledere fra en rekke OECD-land.

Norge ligger ikke overraskende i tetsjiktet når det gjelder likestilling, viser rapporten. 73 prosent av norske kvinner er yrkesaktive. Det er 16 prosent over gjennomsnittet for OECD-landene. Forskjellen mellom menn og kvinner i yrkesdeltakelse er på bare 5 prosent, og er halvert i løpet av de siste 20 årene.

Rapporten forklarer den høye yrkesaktiviteten for norske kvinner med det norske systemet for studiefinansiering, fødselspermisjoner både for kvinner og menn, og et godt barnehagetilbud til overkommelige priser.

En god utdannings- og likestillingspolitikk bidrar sterkt til økonomisk vekst i et samfunn, skriver OECD.

«Glasstak»

Norge er også blant OECD-landene som har minst inntektsforskjeller mellom kvinner og menn. Men forskjellen øker i de mest høytlønte gruppene. Kvinner i de øverste inntektsgruppene tjener i gjennomsnitt 17 prosent mindre enn de best betalte mennene, konstaterer rapporten.

Det tyder på at det også i Norge eksisterer et såkalt «glasstak» for kvinner, skriver OECD.

Det samme gjelder om en ser på bedriftsetableringer. Det er langt færre gründere blant kvinner enn blant menn. Kvinner står som eiere av 27 prosent av personlig eide bedrifter. Det er lavere enn i de fleste andre OECD-landene.

Bedre utdanning

Forskjellene kan ikke forklares med utdanning, snarere tvert om. I de fleste høyinntektslandene er unge jenter i ferd med å få bedre utdanning enn unge menn, fordi det er flere gutter enn jenter som dropper ut av videregående skole. Norge er heller ikke her noe unntak.

Jenter er jevnt over flinkere til å lese enn jevnaldrende gutter. Guttene er på sin side litt flinkere i matte, men her er forskjellen mindre.

Men jenter velger i mindre grad enn gutter vitenskapelige og teknologiske utdanninger og karrierer, både i Norge og andre OECD-land. Det gir kvinner færre valgmuligheter på arbeidsmarkedet, konstaterer rapporten. (©NTB)