Overgangene mellom topplederne i verdens to største lakseselskaper har vært preget av dramatikk, overraskelser, brudd på tette bånd og mye penger. Dette lille overgangsmarkedet har ikke fått samme oppmerksomhet som det Brann opererer i, men i næringslivssammenheng har jobbskiftene mellom Lerøy Seafood og Marine Harvest vært oppsiktsvekkende.

Ble lovet sjefsjobb

Før finanskrisen i 2007 var Helge Singelstad finansdirektør og Ole Eirik Lerøys høyre hånd i Lerøy Seafood. Sjefen var så godt fornøyd med finansdirektøren sin at han planla å overlate sjefsstolen til Singelstad, for så å ta en mindre operativ rolle som styreleder selv. Dette fortalte Lerøy til Singelstad, men uvisst av hvilken grunn ombestemte Lerøy seg. Singelstad ble forbannet og sluttet, men gikk på ingenmåte tomhendt. De 20 månedene han jobbet for Lerøy fikk han samlet utbetalt 44 millioner kroner i lønn, bonuser, opsjoner og sluttvederlag. I snitt gir det en månedsinntekt på 2,2 millioner kroner.

Snappet Singelstad

På Austevoll satt Helge Møgster og fulgte med på det som skjedde. Han var blitt største eier i Lerøy Seafood etter at han hadde solgt oppdrettsanleggene til dem, og fått betalt i Lerøy-aksjer. Møgster ser det som sin viktigste oppgave å sørge for at den store fiskeri— og offshorevirksomheten han eier har de beste lederne som er å få tak i.

Et slikt lederemne mente han Singelstad var, og gjorde han til administrerende direktør i Møgster-familiens eierselskap Laco, som kontrollerer både det store offshorerederiet DOF og fiskeriselskapet Austevoll Seafood.

Kjøpte billig

Sammen la Singelstad og Møgster en plan for å kjøpe seg full kontroll med børsnoterte Lerøy Seafood. Etter et kraftig kursfall i 2008 kjøpe de seg opp til 62 prosent i selskapet. Ole Eirik Lerøy oppfattet dette som et fiendtlig oppkjøp. Han var nest største eier i selskapet, men brøt da med sitt gamle familieselskap og solgte seg helt ut. Den sterke veksten i Lerøy Seafood hadde da vannet ut hans eierandel til 17 prosent. For salget av disse aksjene fikk han 550 millioner kroner.

Endelig sjef

Med forankring hos Møgster fikk Helge Singelstad omsider sjefsjobben i Lerøy Seafood. Men allerede i 2009, gjorde han slik Ole Eirik Lerøy hadde planlagt å gjøre. Han overlot den operative konsernsjefsjobben til Alf-Helge Aarskog for å bli styreleder selv. Også Aarskog var en av Ole Eirik Lerøys tidligere nære medarbeidere.

Ringen var ennå ikke sluttet. I 2009 var Ole- Eirik Lerøy tilbake i manesjen, og nå som styreleder hos Lerøy Seafoods største konkurrent, Marine Harvest, med John Fredriksen som største eier.

Takk for sist

Noe av det første Lerøy gjorde var å sparke konsernsjefen i Marine Harvest, Åse Aulie Michelet. Ifølge henne kom avskjeden svært overraskende, helt uten forvarsel.

Erstatteren Ole Eirik Lerøy hadde funnet i mars 2010 var Alf-Helge Aarskog, som bare hadde rukket å være konsernsjef i Lerøy Seafood i fire måneder.

Denne gangen var det Helge Singelstad som ble tatt på sengen uten noe forvarsel.

— Personlig ble jeg veldig overrasket, sa han til DN.

Lerøy på sin side sa til BT at vi har et fritt arbeidsmarked og et fritt næringsliv i Norge. - Og styrets oppgave er å sørge for at selskapet har den beste ledelse vi kan ha, sa Lerøy. Med de ordene ble overgangsvinduet lukket for en stund.