• BLIR DYRERE: Advokat Jan Bakke mener Bomringen i Bergen ikke uten videre kan heve bompengetakstene i allerede inngåtte avtaler. FOTO: FOTO: JAN M LILLEBØ

- Rent bedrageri å heve takstene

Rabattene i forhåndsbetalte avtaler kan ikke endres selv om bomtakstene øker, mener bergensadvokat.