Det viser Riksrevisjonens gjennomgang av statsregnskapet for 2011.

Foreldrepengene blir utbetalt i forbindelse med fødselspermisjon. En familie kan få utbetalt foreldrepenger i opptil 57 uker etter fødsel.

Lengre fødselspermisjon har vært et satsingsområde for den rød-grønne regjeringen.

Feil lengde på stønadsperioden

I fjor ble det utbetalt totalt 15,8 milliarder kroner i foreldrepenger.

Men hver femte utbetaling inneholder feil. Det viser en gjennomgang Riksrevisjonen har foretatt i et tilfeldig utvalg av saker.

«Revisjonen viser feil med beløpsmessige konsekvenser for bruker i 21 prosent av de kontrollerte sakene, skriver Riksrevisjonen.

I fem prosent av tilfellene er det tvil om at foreldrepenger skulle vært utbetalt i hele tatt.Den vanligste årsaken til feilutbetalingene er at lengden på stønadsperioden er feil, eller at støttebeløpet tar utgangspunkt i feil inntekstgrunnlag.

For kompliserte regler

Det er Barne— likestillings- og inkluderingsdepartementet som har ansvaret for at utbetaling av foreldrepenger er korrekt.

NAV står for selve utbetalingene.

Riksrevisjonen kritiserer også regelverket som ligger til grunn for utbetalingene.

”På enkelte områder er regelverket ikke entydig, for eksempel ved gradert uttak av foreldrepenger når vedkommende har flere arbeidsgivere”, skriver Riksrevisjonen.