• LESER VALGENE: Masterstudent Andreas Bakkerud føres inn i MR-maskinen hvor hjernen hans skal fotografes idet han fordeler penger mellom seg og andre forsøkspersoner.

NHH leser tankene dine

Har hjernen et område som stimuleres av egoisme og et annet som trigges av rettferdighet? 47 NHH-studenter fikk skannet hjernen mens de fordelte penger mellom seg og andre.