Bedriftene mest sulten på lån

Utlån til ikke-finansielle foretak i Hordaland økte med 15,7 prosent i 2010, fra 99,4 til 115 milliarder kroner.