Forhandlingene for nær 150.000 ansatte i staten har pågått siden 12. april. Fire dager før forhandlingsfristen er nådd, brøt forhandlingene sammen.

— Når staten viser så liten forhandlingsvilje, får de det som de vil. Vi møtes til mekling hos Riksmekleren, sier forhandlingslederne i LO Stat, YS Stat og Unio, henholdsvis Tone Rønoldtangen, Pål N. Arnesen og Arne Johannessen.

De mener at staten ikke har gitt noe reelt tilbud og at forhandlingene ikke har vært reelle.

— Vi beklager likevel at vi ikke kom til noen forhandlingsløsning. Men når vi møter en motpart som ikke har fullmakter, er det ikke mulig å komme lenger, sier de tre.

- Ikke politisk styring

Forhandlingsleder i Akademikerne, Rikke Ringsrød, slutter seg til kritikken av staten som arbeidsgiver og mener at statsoppgjøret er en farse.

— I løpet av to uker har staten ikke kommet med et eneste reelt tilbud eller forhandlingsutspill. Tre virkedager før forhandlingsfristen går ut, har regjeringen heller ikke vedtatt noen forhandlingsfullmakter. Dermed blir oppgjøret en farse, sier hun.

Akademikerne krever at de statlige lønnsforhandlingene løsrives fra politisk overstyring og viser til Sverige, der et uavhengig Statens arbeidsgiververk har ansvaret for lønnsoppgjørene.

— Tiden er overmoden for en tilsvarende arbeidsgiverorganisering i Norge, sier Ringsrød.

- Ikke noe grunnlag

Oppgjøret i staten går nå til mekling. Hvis ikke Riksmekleren klarer å finne en løsning kan det bli streik for de statsansatte til pinse.

Arbeidstakerorganisasjonene mener at arbeidsgiveren spekulerer i at oppgjøret skal gå til mekling.

— Vi har til nå ikke snakket om noe konkret. Det blir hos Riksmekleren forhandlingene egentlig starter, sier Unios forhandlingsleder Arne Johannessen.

LO mener staten angriper rettigheter de statsansatte allerede har opparbeidet seg.

— Dette gjelder blant annet varslede angrep på arbeidstidsbestemmelser, et tema som også var oppe for to år siden og som vi avviste like sterkt da. Det er ikke noe grunnlag å gå videre på, sier forhandlingsleder Tone Rønoldtangen i LO.

De ansatte i staten ønsker i dette lønnsoppgjøret å tette avstanden til ansatte i det private. De tre forbundene LO, YS og Unio forhandler sammen, mens Akademikerne står på egne bein med et krav om at lokale forhandlinger skal bli langt viktigere også i det statlige oppgjøret. (©NTB)