• UNDERSØKELSER: Justisminister Grete Faremo skriver at det er reist spørsmål om hvorfor departementet fremstår som sponsor for en privat organisasjons hjemmeside.

Avdekket pengerot i Justisdepartementet

Saken oversendes Riksadvokaten.