Disse bidrar med flest skip i den norske flåten

I den norskkontrollerte flåten er det Grieg som har flest norskregistrerte skip.