Les også:

Det internasjonale fondsforvaltningsselskapet Fidelity har spurt 9000 småsparere i 11 europeiske land om deres forhold til finansiell rådgivning. Nordmenn er blant dem som er mest opptatt av å ta beslutningene selv.

Hele åtte av ti nordmenn sier de tar økonomiske beslutninger på egen hånd. I snitt sier bare seks av ti europeere det samme.

Nordmenn er mest skeptisk til å betale for den tiden som rådgivere bruker, de vil heller ha en pris basert på produktene som selges. Bare 38 prosent av nordmenn vil ha en slik ordning, mot 44 prosent i Europa.

Stor tillitt

Samtidig sier hele 86 prosent av nordmennene at de tror rådgiverne setter kundens interesser først. 17 prosent stoler helt på sin rådgiver og 64 prosent stoler på dem i stor grad.

Men bare 32 prosent hørte på en rådgiver sist gang de handlet finansielle produkter.

— Vi som bransje må fokusere på å styrke tilliten. For eksempel kan vi forenkle og forklare våre spareprodukter for kundene, sier Asgeir Thordarson, administrerende direktør i Fidelity i Norden i en kommentar til undersøkelsen.

Han mener det har vært en endring i forbrukeradferd i samfunnet generelt og at finanskrisen har forsterket dette.

— Kundene er mer kritiske og krevende enn før og det stiller høyere krav til oss. Vi må imøtekomme kundenes behov og sørge for at tilliten til den finansielle sektoren styrkes, sier Thordarson.

Konservative

Undersøkelsen tyder på at nordmenn er forsiktige og langsiktige i sin sparing. Til tross for finanskrisen har bare 22 prosent flyttet på sine sparepenger og rundt 22 prosent vurderer å gjøre det i løpet av 2010. Dette er likt som i Europa.

56 prosent av oss mener vi har god kunnskap om finansielle investeringer, litt høyere enn snittet for Europa.

Samtidig sier hele 49 prosent at de ikke vet hvilke gebyrer de betaler for på sine spareprodukter.

70 prosent sier de ikke ville ha kjøpt et finansielt produkt som de ikke forstår. 9 prosent ville ha kjøpt det, så lenge det var anbefalt av rådgiveren.