• SISTE SJANSE: - En del disposisjoner må foretas før nyttår dersom man skal få glede av dem i dette året, sier Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen. FOTO: SCANPIX

Siste sjanse til skatteplanlegging i 2011

De kommende to ukene er siste sjanse til å ordne med gaver, skaffe seg en BSU-konto eller gjøre andre tiltak som vil redusere skatten i 2011.