Helge driver 19 gårdsbruk

Helge Henanger (42) driver 19 gårdsbruk i Meland. Det gir familien en inntekt på rundt en million, og hindrer gjengroing på Holsnøy.