— Dette gjør vi for å trygge økonomien i Europa. Det vil gi renter og en trygg plassering og er en del av en internasjonal pakke for å stabilisere verdensøkonomien, sa statsminister Jens Stoltenberg (Ap) da han oppsummerte det siste halvåret på en pressekonferanse.

- Som en sakte film

Statsministeren la til at Norge tilbyr lånet fordi det er i landets interesse å skape orden i verdensøkonomien.

— Slik kan vi sakte, men sikkert komme ut av den krisen vi nå er på vei inn i. Det er som en sakte film, sa Stoltenberg.

I 2009 ga Norge fondet et lån på 30 milliarder kroner. Nye lån vil bidra til å sikre at IMF har tilstrekkelig utlånskapasitet til å møte medlemslandenes behov for krisefinansiering.

Lånetilbudet fra Norge forutsetter en større internasjonal innsats. Eurolandene lovet mandag å stille 150 milliarder euro i lånemidler til disposisjon for pengefondet.

Ikke øremerket

I tillegg har flere EU-land utenfor euroområdet sagt seg villige til å gi nye lån. Også land utenfor Europa vurderer å bidra.

Dersom Stortingets gir sitt samtykke til lånet, vil midlene bli stilt til disposisjon for IMFs generelle utlånsvirksomhet.

Dermed er de ikke øremerket en bestemt region eller gruppe av land, men blir tilgjengelige for alle land som er medlem i pengefondet