Bergen Group vil forlate Laksevåg

Bergen Group vil i løpet av få år flytte all sin virksomhet fra Bergen og ut til Askøy. I dag har konsernet rundt 600 ansatte i Bergen.

KONTRAKT UT 2014: Bergen Group har kontrakt på å leie verftsområdet på Laksevåg ut neste år, og håper å få til en fleksible leiekontrakt etter den tid. Silje Katrine Robinson

— På nabotomten til verftet skal det bygges helt nye kontorer. Og nye kontorer og leiligheter i en by lar seg ikke kombinere med verksted som skal drive vedlikehold og bygge nye båter. Derfor vil vi gradvis flytte all virksomheten vi har i Bergen ut til Hanøytangen, der potensialet aldri har vært tatt skikkelig ut, sier styreleder og nest største eier, Magnus Stangeland.

Nå ser det ut til at byutviklingen innhenter oss også her på Laksevåg

Han ser for seg at det gamle verftsområdet på Laksevåg blir til leiligheter og kontorbygg, slik utviklingen har vært for hele sjølinjen i Bergen sentrum.

Ikke industri i Bergen

— Det går ikke an å drive industri i Bergen lenger. Når vi skal male en båt ute på Laksevåg, får vi klage fra et hopetall bileiere som mener at de har fått lakken ødelagt når det blåser litt. Slik kan vi ikke holde på i lengden, sier Stangeland. Han minner om at han fra før har evakuert fra indre bydel, da han forlot Mjellem & Karlsen-området på Møhlenpris.

— Nå ser det ut til at byutviklingen innhenter oss også her på Laksevåg, sier Stangeland.

Bergen Group sin leiekontrakt for verftsområdet på Laksevåg går ut i 2014.

— Frem til den tid skal bygging av nye skip skje på Laksevåg. Men deretter vil vi prøve å få til en gradvis flytting til Hanøytangen. Derfor diskuterer vi en fleksibel leiekontrakt med eierne av området etter den tid, samtidig som den konkrete flyttingen skal drøftes skikkelig med våre ansatte, sier styrelederen.

Flytter alt fra Bergen

Han vil ikke bare flytte aktiviteten på Laksevåg ut til Askøy. Konsernets lille verft Skjøndals Slip & Mek. Verksted, litt lenger inne i Puddefjorden, har leiekontrakt for fire år. Men etter den tid vil også aktiviteten her flyttes til Hanøytangen.

SISTE SKIPSBYGGER PÅ LAKSEVÅG: Magnus Stangeland som er storeier og styreleder i Bergen Group ser ut til å bli den siste skipsbyggeren på Laksevåg. Nå planlegger han en gradvis utflytting til Hanøytangen på Askøy.

Og før den tid vil også gruppens virksomhet innen industriservice som ligger på Nesttun bli flyttet samme sted. Dermed vil Bergen Group om få år ha samlet all sin virksomhet i Bergensområdet på Hanøytangen.

Under generalforsamlingen til Bergen Group forrige tirsdag ble det orientert om at Bergen Group vil ut av skipsbygging og kun satse på offshore i fremtiden.

Verftskonsernet har allerede inngått en intensjonsavtale med en større industrigruppe som etter planen vil gå inn og overta aksjemajoriteten i skipsbyggingsdivisjonen i løpet av sommeren.

Dermed ligger det an til at de to nybyggingsverftene Bergen Group BMV på Laksevåg, og Bergen Group Fosen i Trøndelag snart får ny hovedeier.

4000 nye jobber

Daglig leder Asbjørn Algrøy i Marin Eiendomsutvikling AS som eier verftsområdet på Laksevåg bekrefter at de er inne i forhandlinger med Bergen Group om en fleksibel avslutning på leieforholdet.

— Om det blir tre år eller fem år, vet ikke vi i dag. Det er Bergen Group som definerer tidsaksen.

BT presenterte i mars Marin Eiendomsutviklings planer om å bygge seks kontorblokker og en større lagerhall nord for dagens verftsområde. Totalt areal i disse byggene blir på 90.000 kvadratmeter, og det er beregnet at det vil gi plass til nærmere 4000 nye arbeidsplasser.

LAR SEG IKKE KOMBINERE: Nabotomten til Laksevåg Verft er allerede regulert for nye kontorer. Og innestengt mellom nye kontorer og boliger lar deg seg ikke gjøre å drive verftsvirksomhet i lengden, sier Magnus Stangeland. Silje Katrine Robinson

— Stangeland spår at det kommer leiligheter på dagens verftsområde når de flytter. Er det slik dere tenker også?

— Det er klart vi også ser et potensial i den retning. I første omgang har vi hendene fulle med å utvikle de 90.000 kvadratmeterne som er godkjent i den vedtatte reguleringsplanen. I den videre prosessen er vi opptatt av å ha en god dialog med samfunnsinteressene, ikke minst Bergen kommune, sier Algrøy.

Trenger flere boliger

Byutviklingsbyråd Filip Rygg synes det er vemodig at nok en industribedrift forlater Bergen.

— På den annen side er dette en utvikling som skjer i alle byer, og en utflytting bidrar til mindre konflikter med naboene, i forhold til støy for eksempel. Det viktigste for meg er at vi har en region som er attraktiv for næringslivet, og at bedriftene ikke flytter ut av landet eller til andre fylker.

— Bør de frigjorte arealene benyttes til å bygge boliger når verftet flytter?

— Det er naturlig at den debatten løftes. Vi heier på en byutvikling langs sjøfronten. Vi trenger flere boliger i sentrum, også på Laksevåg. Vi ønsker dessuten en bedre balanse mellom bolig og arbeidsplasser, både for å redusere transportbehovet, men også for å få mer mangfoldige aktiviteter i bydelene, sier Rygg.

Hva bør skje med verftsområdet på Laksevåg når Bergen Group forsvinner?

UT MED INDUSTRI: Stangeland tror at også denne sjølinjen av Bergen sentrum vil bli erstattet med boliger og kontorer når Bergen Group forlater verftsområdet. Silje Katrine Robinson