- Dårlig nytt for luften

Venstre og Miljøpartiet de Grønne mener budsjettet er handlingslammet når det kommer til luftforurensningen. — Les rapportene, sier byråd Lisbeth Iversen (Krf).

Publisert Publisert

NY VINTER, NYTT GIFTLOKK: Det frykter Venstre og Miljøpartiet De Grønne.

  • Liv Skotheim
  • Gerhard Flaaten
iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

Venstres Julie Andersland mener byrådet ikke tar byluftsproblemene på alvor i byrådets budsjettforslag. Hun etterlyser tiltak mot problemene som gjorde at barn og eldre til tider ikke kunne oppholde seg i sentrum når luften var som verst i fjor vinter.

— Det er trist å se at tiltakene er helt fraværende når det gjelder byluft. Får vi en ny, kald vinter er det ingenting som tyder på at små barn, eldre og allergikere får det bedre enn de har hatt det de to siste vintrene, hvor de tidvis har måttet holde seg innendørs på grunn av byrådets manglende føre-var holdning, sier hun til bt.no.

— Det er alvorlig at budsjettet ikke inneholder noen langsiktige tiltak for å bedre byluften, med unntak av foreløpig bevaring av trolleybussen. Dette betyr nok en runde med uforutsigbare krisetiltak for bergenserne, mener Andersland.

- Forverrer luften

Andersland mener budsjettet vitner om en defensiv strategi i forhold til byluften. Bergenserne fortjener bedre, mener hun.

— Ved å gi økt oppslutning til partier som Miljøpartiet de Grønne, Byluftlisten og Venstre og samtidig vende Frp ryggen forrige mandag, var velgerne klare på at de mener byluft er viktig. Det burde byrådet nå ta på alvor - også i budsjettet, sier hun.

Venstre-politikeren reagerer også på at byrådet vil fjerne vrakpantordningen for oljeovner på grunn av lav etterspørsel.

— Da burde de i det minste gjeninnført panteordningen for vedovner som de tidligere har fjernet. Vrakpantordningen for vedovner var fulltegnet og svært populær, og vi vet at vedfyring vinterstid er en kilde til luftforurensningen, sier hun.

Sondre Båtstrand fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) kunne ikke vært mer enig.

— Med den dårlige luften i Bergen er vi nødt til å fase ut oljeovner. Byrådet lener seg på lav etterspørsel når ordningen med vrakpant blir foreslått avviklet, men byrådet burde heller ta ansvar for å øke etterspørselen, er hans kommentar.

- Kan ikke vente i fire år

Ibudsjettetfremgår det at «Innen utgangen av 2015 ønsker byrådet å ha en oversikt over helseeffekter av luftforurensingen i Bergen».

— Det virker som at byrådet ikke vil vite om helseskader. Vi kan ikke vente i over fire år, vi må ha fakta på bordet nå, sier Båtstrand.

Han minner om at allerede i år 2000 mente Statens forurensningstilsyn at opptil 140 bergensere dør årlig på grunn av luften, og siden har det blitt 30 000 flere biler i Bergen.

— Da kan vi selvfølgelig ikke vente til etter neste lokalvalg før vi får oppdatert kunnskap.

Arbeiderpartiets HaraldSchjelderup støtter kravet om gjeninnføring av vrakpanten.

-Den virkelige syretesten på om høyrebyrådet vil gjøre noe med den giftige luften, blir imidlertid når det gjelderparkeringspolitikk, tidsdifferensierte bompenger og en ny bompengeordning somgir mer midler til rask utbygging av bybanen, sier han.

Dessuten er dette tiltak som vilgi Bergen tilgang til de statlige belønningsmidlene til kollektivtrafikken,inkludert et bedre busstilbud, sier han.

Savner sykkel- og havnetiltak

Endre Tvinnereim i Byluftlisten slutter seg til kritikernes rekker.

— Jeg skulle gjerne sett flere tall i dette budsjettet, så vi kan få en bedre ide om hvilke tiltak som faktisk planlegges for å bedre byluften. Så langt er det lite å glede seg over.

— Budsjettet burde hatt mye mer detaljer på sykkel.Bergensprogrammet har gitt oss altfor lite uttelling på sykkel, og vi er blant de dårligste byene i landet på dette området. Gjennomgående sykkelveier i sentrum bør prioriteres, sier han.

— Ellers er det særlig skuffende at landstrøm for skip ikke ser ut til å være nevnt i dette budsjettet. Havnen er en av tre hovedkilder til den lokale luftforurensingen, ved siden av veitrafikk og oppvarming (olje og ved).

- Vitner om liten kjennskap

Lisbeth Iversen (KrF), byråd for byutvikling, klima og miljø, ber aktørene oppdatere seg før de kommer med kritikk.

— Det kan vitne om lite kjennskap til det som har foregått de siste to årene, for svært mye av dette ligger i ulike programmer og saker som allerede er igangsatt, sier hun.

Iversen forteller at noen av disse prosjektene ikke vises i bybudsjettet.

— Når det gjelder sykkel fikk vi tredoblet investeringsposten, og der står nå 180 millioner frem til 2013. Men dette er ikke synlig i bybudsjettet da kommunen er partner med Statens vegvesen og fylket i denne saken, sier hun.

I tillegg viser hun til de såkalte «sekkepostene» i Bergensprogrammet, som bystyret behandler årlig som egen sak.

- Les rapporten

— Jeg vil anbefale dem å lese rapportene som ble vedtatt i bystyret i dag om status på luftkvalitet, og arbeidet Bergen deltar i gjennom «fremtidens byer». Her vises status for arbeidet og hvilke prioriteringer som er gjort, sier hun.

Byråden sier hun er opptatt av å holde fokuset på byluft og innbyggernes helse samt trafikk og fremkommelighet.

— Jeg håper regjeringen vil la Bergen innføre sambruksfelt og lavutslippssone. Dette er ennå ikke løst av de sentrale myndigheter, sier hun.

I tillegg sier hun det er innført mange tiltak som ikke koster penger, men er begrensende for trafikken.

— Byrådet har vedtatt en rekke saker som også sto i dagens rapporter i bystyret. Blant annet har byrådet fattet beslutning om partall- og oddetallskjøring ved dårlig luft og differensierte bompengesatser når det er varsel om perioder med dårlig luft, sier hun.

Hva bør gjøres med luftforurensningen i Bergen? Si din mening i feltet under!

Publisert

Sakene flest leser nå

  1. – Vaktene truet med utkastelse hvis vi ikke holdt større avstand

  2. Dette synet møtte Rune da han løftet overmadrassen på hotellet i Bergen

  3. Mann slått ned og sparket i natt

  4. Kvelden hørselen forsvant på Tennis Paradis

  5. – Slik gikk det med Bergens rusmiljø under pandemien

  6. Her ble bobilen og personbilen stående bom fast: – Det var litt uventet, kan man si