Europas børser åpnet med fall

Europeiske børser åpnet med kraftige fall mandag.