Statoil anslår volumene i Skavl til å være mellom 20 og 50 millioner fat utvinnbar olje.

— Statoil legger ned mye arbeid i å påvise ytterligere oljeressurser i Johan Castberg-området for å gjøre feltutviklingsprosjektet mer robust. Vi er glade for å se at arbeidet nå gir gevinst, sier Gro G. Haatvedt, Statoils letedirektør for norsk sokkel.

Statoil vil fortsette letingen etter oljeressurser i Johan Castberg-området. Etter å ha fullført boringen i Skavl vil boreriggen bevege seg 16 kilometer nordover for å bore i Kramsnø, som er det siste av de fire prospektene som etter planen skal undersøkes i 2013. Letearbeidet rundt Johan Castberg vil fortsette også i 2014.

— Vi vil nå evaluere om funnet kan tas inn som en del av utviklingen av Johan Castberg-feltet. Samtidig fortsetter arbeidet med å modne ressursbasen og feltutviklingsplanene i prosjektet. Endringer i skattemessige rammebetingelser er en av komponentene som har gjort prosjektet mer krevende, sier Erik Strand Tellefsen, Statoils direktør for feltutvikling i Nord-Norge.