Styreleder Svein Milford i Norwegian Electric Systems, stiller seg uforstående til søksmålet, og anklager Rolls-Royce Marine for å ville sverte en brysom konkurrent.

— Vi kan ikke se at de har grunnlag for søksmålet. Rolls-Royce Marine mener vi har brukt deres teknologi til å oppnå suksess i markedet, men det har vi påvist ikke er tilfelle. Vår suksess de siste tre-fire årene er takket være egenutviklet teknologi, sier styreleder Svein Milford i Norwegian Electric Systems til Vest24.no.

Strategiske uenigheter

Jan Berg solgte i 2008 livsverket Scandinavian Electric Systems, først til investeringsselskapet Borea, før det kort tid etter ble videresolgt til Rolls-Royce Marine. Salgssummen i siste omgang var 430 millioner kroner, og Berg personlig hadde da fått til sammen 80 millioner for sine eierandeler i selskapet.

Opprinnelig skulle Jan Berg jobbe videre i selskapet, men strategiske uenigheter med Rolls-Royce Marine gjorde at han trakk seg helt ut av selskapet. I 2009 startet han opp konkurrerende virksomhet, som leverandør av systemløsninger til hybrid— og dieselelektriske fremdriftssystem til det internasjonale skipsmarkedet.

Flere av Scandinavian Electric Systems sine ansatte valgte å følge Berg til hans nye selskap.

Har ikke konkretisert

Ifølge Svein Milford er Rolls-Royce Marine et selskap med store muskler som vil presse en liten konkurrent ut av markedet.

— Jeg synes ikke noe særlig om dette, og mener vi har en sterk sak. Rolls-Royce har ikke klart å få konkretisere hvilken teknologi de mener vi urettmessig har anvendt. De er svært vage på dette området, sier Milford til Vest24.no.

Advokat Harald Hjort representerer saksøker Rolls-Royce Marine AS.

Hjort sier til Vest24.no at hans klient ikke ønsker å kommentere saken utover domstolenes beskrivelse av hva saken gjelder: «Tilbakelevering og forbud mot bruk av materiale, samt krav om erstatning.»

Partene møtes i retten på tirsdag til planleggingsmøte i Bergen tingrett.