Les også:

Beslutningen ble tatt 16. august, og innebærer at United States District Court for the Southern District of New York skal behandle søksmålet, melder NRK.

Saken skal realitetsbehandles, og partene skal få innsyn i interne dokumenter.

– Dette er en viktig delseier fordi det betyr at Citigroup må legge alle kort på bordet, og det har vi sett fram til veldig lenge, sier Rana-ordfører Geir Waage.

Endelig

Domstolens avgjørelse om å innlede behandlingen av søksmålet er endelig, og i løpet av september vil domstolen fastsette den videre fremdriften i saken.

Kommunene krever Citigroup for 90 millioner dollar, eller rundt 540 millioner norske kroner.

Det er kommunene Bremanger, Hattfjelldal, Hemnes, Kvinesdal, Narvik, Rana og Vik som sammen med Terra Securities står bak søksmålet mot Citigroup.

– Burde avdekket

Selv om kommunene har fått gjennomslag for at deres søksmål skal behandles, er saken ikke avklart for Terra Securities' del. Domstolen har nemlig foreløpig varslet at den delen av søksmålet som gjelder meglerhusets tap, vurderes avvist.

Årsaken er at domstolen anser Terra Securities for å være en avansert investor som burde kunne avdekket eventuelle uriktige opplysninger, i motsetning til kommunene. Konkursboet etter meglerhuset er ikke enig, og boet har fått en frist på ti dager til komme med flere saksopplysninger.