Tett kamp om DNO International

Aksjeopprøret i oljeselskapet DNO International har minst rundt 15 prosent av røystene bak seg.