- Fremtidstroen var svakere hos bedriftene allerede i september, i forhold til før sommeren. Vi frykter at utslaget er større i målingen for desember, sier sjeføkonom Tor Steig i NHO.

NHO offentliggjør hvert kvartal et økonomibarometer for næringslivet basert på en spørreundersøkelse blant medlemmene. Ifølge Steig er det spesielt konkurranseutsatte bedrifter, som må sloss mot billige importvarer, som merker den økonomiske krisen i Europa. Eksempler er grafisk industri og møbelindustrien. De får svi for det høye lønns— og kostnads­nivået i Norge.

- Men også deler av eksport­industrien var mindre optimistiske i september enn før sommeren, sier Steig.

Bekymret for lånestopp

Han er bekymret over signalene fra banknæringen, som har strammet kraftig inn på utlån. DNB har stengt for nye lån til bedrifter grunnet egenkapitalsituasjonen i banken. Også andre banker er mer forsiktige med lån til bedrifter, viser en undersøkelse fra Norges Bank.

- Det lover ikke godt for innovasjon og nyskaping. Dette er noe vi vil overvåke veldig nøye, og vi har stilt medlemmene flere spørsmål om finansiering i målingen vi gjør nå, sier Steig, som påpeker at en begynnende pessimisme i deler av fastlandsindustrien gjør oss enda mer avhengige av oljen.

Usikkerheten øker

Nesten seks av ti bedrifter opplever økt usikkerhet på grunn av den internasjonale finansuroen nå enn for et år siden, viser en undersøkelse Perduco har gjort for DNB. Det er spesielt store bedrifter og bedrifter innen transport og industri som føler usikkerhet.

- Det kan se ut som det er bedrifter som jobber mye mot utlandet som er mest usikre, sier småbedriftsøkonom Ellen Dokk Holm i DNB Bank.Undersøkelsen viser også at de fleste bedriftene forbereder seg på finanskrisen ved å ville redusere faste kostnader, bli bedre på å følge opp kunder samt utsette og/eller redusere ansettelser.

Tøffere i trelast

Selv om det er full fart i boligbyggingen, ser også byggenæringen faresignaler.

- Deler av industrien, spesielt innen trelast og byggevare, merker krisen i Europa. Her er konkurransen med utenlandske aktører sterk og det har vært permitteringer, sier direktør Audun Lågøyr i Byggenæringens Landsforening.

- Vi er i beredskap for å kunne møte uroen hvis den slår inn for fullt i Norge. Vi er også urolige over signalene fra bankene om at de strammer til på utlån, det kan bremse igangsetting av prosjekter.

Bemanning og annonser

Bemanningsbransjen og annonsemarkedet er tradisjonelt tidlige indikatorer på økonomisk nedgang.

Manpower melder om fortsatt høy aktivitet, men er litt spørrende til hva som skjer i finansnæringen.

- Vi ser at bedriftene innen bank og finans er mer forsiktige enn de har vært før, sier konsernsjef Maalfrid Brath i Manpower.

Annonsedirektør Knut Fredrik Ramstad i Aftenposten forteller om en vesentlig nedgang i høst i forhold til i fjor høst.

- Det er på stilling og eiendom vi ser en nedgang, sier han.

Trenden bekreftes av statistikk hos Finn.no, som viser at det i oktober i 2010 jevnt over var over 2000 boliger for salg i Oslo.

I oktober i år har det sunket til rundt 1600. Ramstad mener det er altfor tidlig å si om det er starten på en krise.