• POPULÆR SIDE: Facebook er populært, men har neppe like mange brukere som nettstedet selv oppgir. FOTO: ALEXANDER WORREN

Facebook: 82.000 tenåringer i Bergen